Jogi információk

Használati feltételek 


Honlap használat feltételei
A Hoval-honlap használatának megkezdése azt jelenti, hogy a honlap használója a következő feltételeket elfogadta.


Tartalom, aktualitás és felelősség
A honlap elkészítése a lehető legnagyobb gondossággal történik azonban nem zárhatóak ki műszaki pontatlanságok, kihagyások vagy tipográfiai hibák. A Hoval vállalatok aktuális honlapján rendelkezésre álló információk ország specifikusak. Így Hoval a legnagyobb gondosság ellenére sem vállal felelősséget, hogy a honlapokon található egyes információk az adott ország honlap használatára vonatkozó feltételeknek megfeleljen. A Hoval a honlap hibamentességéért, helyességéért, valamint web-oldalaink tartalmának teljességéért, hatályosságáért és alkalmazhatóságáért semmilyen felelősséget nem vállal, különösen vonatkozik ez az árlisták, tervezési segédletek, kezelési utasítások, katalógusok, gyártói nyilatkozatok, hidraulikus- és villamos kapcsolási rajzok és hasonlóakért.

Hoval honlapon keresztül elérhetőek más weboldalak, ezek nem tartoznak Hoval hatáskörébe. A Hoval nem vállal képviseletet vagy szavatosságot semmilyen más weboldalért, melyet Ön ezen a weboldalon keresztül kíván elérni. Nem vállal felelősséget ezen oldalon található tartalmak, más honlapok elérhetőségi linkek hibamentességéért, helyességéért, teljességéért, aktualitásáért és jogszerűségért, valamint ajánlatok, termékek és szolgáltatásokért.


Szolgáltatások
A Hoval honlapon elvileg nincs lehetőség a honlap felhasználó részére ajánlatot tenni. Amennyiben mégis van lehetőség ajánlatkérésre vagy konkrét ajánlat kidolgozására, úgy ezt világosan és félreérthetetlenül közli. Ha a felhasználó részéről kétség merülne fel ez ügyben, úgy abból kell kiindulni, hogy ezek nem minősülnek konkrét ajánlat tételnek.

Tulajdonjogok, szerzői jogok
Minden jog fenntartva. A Hoval honlap tartalma, kialakítása a szerzői jogokat védő törvények védelme alatt állnak. Másolni, terjeszteni, módosítani – kivonatolni – a Hoval előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos. A Hoval honlapon letölthető összes anyag, kizárólag információs célokat szolgál Hoval termékek/rendszermegoldások tervezéséhez vagy vásárlásához.

IDA-Online Portal
Az IDA-Online Portal használatának engedélyezése egyedül a Hoval hatáskörébe tartozik. A felhasználó nem tarthat igényt IDA-Online Portal elérésére. A Hoval bármikor, ok nélkül felfüggesztheti vagy megszüntetheti az IDA-Online portált. A Hoval által megadott felhasználói azonosítót és jelszót, valamint az IDA-Online Portal-on található információkat személyes és bizalmas információként kell kezelni. A Hoval engedélye nélkül a jelszót és/vagy információt harmadik fél részére hozzáférhetővé tenni tilos. Ennek mindennemű megsértése az IDA-Online Portal hozzáférés azonnali megszüntetését jelenti, valamint Hoval kártérítési követelését vonja maga után. A honlap használat feltételei, valamint a felelősségvállalás és …..az IDA-Online Portalon található információkra is érvényes.


Felősségkizárás (vagy csak felelősség?)
A Felhasználó a jelen honlapon elérhető információkat, ajánlatokat kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja fel. A Hoval kizárja mindennemű felelősségét a Weboldal vagy azon található hiperlinken keresztül elérhető weboldal használatából vagy a weboldalon található információkhoz vagy anyagokhoz történő hozzáférésből, arravaló hagyatkozásból használat során esetlegesen felmerülő közvetett vagy közvetlen vagyoni és nem vagyoni károkért, következményekért, mindenfajta veszteség, hibás teljesítés, ebből keletkező kárért, vesztéségért, költségért. Ugyanilyen tartalommal érvényes a felelősség kizárás abban az esetben is, amennyiben a honlapon található információk használata bármilyen okból kifolyólag a felhasználót ellehetetlenít vagy korlátozza. A Hoval nem vállal felelősséget elmaradt nyereségért, az internet hibás működéséért (pl. üzemzavar, szolgáltatási hibák, vírusok, romboló hatású elemek, terrorista cselekmény…stb), harmadik fél által történő visszaélés (adat betekintés, másolás stb.), valamint az Ön számítástechnikai rendszerében történt program- vagy egyéb adat vesztés esetén. Ez abban az esetben is érvényes, ha adott esetben ilyen típusú károkra utalás történik a honlapon.